เงื่อนไขและข้อตกในการขอคืนเงินในกรณีที่ลูกค้าใช้งานแล้วและต้องการคืนเงิน

  1. หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการขอคืนเงิน จะต้องมีระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรมไม่เกิน 3 วัน นับจากวันแรกที่มีการโอนเงินค่ารายเดือน
  2. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามจำนวณที่ถูกหักค่าใช้จ่ายค่ารายวันแล้ว โดยมีวิธีคิดดังนี้ รายเดือน – ค่าใช้จ่ายรายวัน (ค่าใช้จ่ายรายวัน = 100) สมมุติว่าลูกค้าสมัครใช้แบบราย 1 เดือน 450 บาท และลูกค้ามีการใช้งานไปแล้ว 2 วัน เงินที่ลูกค้าจะได้คืนคือ 450 – 200 = 250 บาท
  3. ระยะเวลาการคืนเงินจะใช้เวลาดำเนินการ 1-2 วัน โดยประมาณ ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้เพียงครั้งเดียว